Radioterapia w Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie

Nowe osiągnięcia w radioterapii

14 letnia Marta mówi o swoim leczeniu nowotworu w Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie

Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego w COI Warszawa ul. Wawelska

Centrum Onkologii w Warszawie

Wirtualny spacer po zakładzie radioterapii przy ul. Roentgena