Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, ósmej już edycji, międzynarodowej konferencji naukowej „The 8th Warsaw Conference on Perspectives on Molecular Oncology”. W tym roku wydarzenie zaplanowano na 7 i 8 września. Opiekunem merytorycznym i organizatorem konferencji jak co roku jest prof. Elżbieta Sarnowska kierująca Zakładem Immunoterapii Eksperymentalnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym.

 

Zakład skupia trzy pracownie – Nanoprzeciwciał, Organizacji Chromatyny i Immunologii Eksperymentalnej i Klinicznej. Zespół, prowadzony przez profesor Sarnowską, prowadzi prace nad rozwojem terapii CAR-T, technologii nanoprzeciwciał oraz mechanizmów wyczerpywania limfocytów T przez nowotwór. Prowadzi także wiele projektów w ramach grantów, stale współpracuje z jednostkami badawczymi i klinicystami z NIO-PIB, a także z ekspertami i czołowymi badaczami z kraju i zagranicy, czego następstwem jest między innymi nadchodzące wydarzenie.

 

Udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania ze światowymi autorytetami w dziedzinie onkologii molekularnej, takimi jak profesor Alfonso Urbanucci (Tampere University), profesor Petros Christopoulos (Heidelberg University Hospital), Dr Eileen Kennedy (University College London), Dr Josephina Sampson (University of Leeds), profesor Teemu Murtola (Tampere University) czy dr Ivan Plaza-Menacho (University of Basel) oraz wieloma innymi.

 

Zachęcamy serdecznie do spotkania z profesor Sarnowską i jej Zespołem oraz zaproszonymi Gośćmi podczas konferencji „The 8th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”. Bądźcie z nami osobiście lub on-line.

 

Szczegóły na:

https://pib-nio.pl/conferences/the-8th-warsaw-conference-on-perspectives-of-molecular-oncology