Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną i wyróżnioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w 2022 roku

Szanowni Państwo!

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 78/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w 2022 roku, postanowiła przyznać nagrody następującym pracownikom Instytutu:

I nagroda
dla dr Krzysztofa Przewoźniaka za pracę doktorską pt.: „Ocena szkodliwości, postaw zdrowotnych i polityk publicznych dotyczących papierosów mentolowych i papierosów cienkich (slimów) w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej”.

II nagroda
dla dr Pauliny Jagodzińskiej-Mucha za pracę doktorską pt.: „Ocena wyników leczenia dorosłych chorych na mięsaka Ewinga na podstawie danych pochodzących z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego wraz z opracowaniem profilu molekularnego”.

III nagroda
dla dr Mateusza Smolarza za pracę doktorską pt.: „Scharakteryzowanie składu molekularnego egzosomów obecnych w surowicy krwi pacjentów z wczesnym rakiem płuca”.