11 grudnia br. Klinikę Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej odwiedzili goście z Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem spotkania była rozmowa o wprowadzeniu nowych instrumentów finansowania chemioterapii jednodniowej z wykorzystaniem jednorazowych urządzeń medycznych służących do podawania chemioterapii we wlewach ciągłych w warunkach ambulatoryjnych. Prezes NFZ Adam Niedzielski wspominał wizytę na duńskich oddziałach onkologicznych, gdzie jego uwagę zwróciła możliwość podawania leczenia w warunkach domowych i ocena możliwości wprowadzenia podobnych sposobów leczenia w Polsce była głównym celem tej wizyty.

Dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz wraz z zespołem lekarzy i pielęgniarek zaprezentował stosowaną w Centrum Onkologii od ponad 10 lat metodę podawania wielodobowych wlewów chemioterapii przy użyciu jednorazowych pomp elastomerycznych, która to pozwala istotnie zmniejszyć liczbę pacjentów poddawanych hospitalizacjom. Dotyczy to pacjentów, u których podawana jest chemioterapia z wykorzystaniem 5-fluorouracylu, składnika leczenia stosowanego praktycznie u wszystkich chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, a zwłaszcza w przypadku raka jelita grubego i raka żołądka. W trakcie wizyty, delegacja NFZ spotkała się z pacjentami stosującymi takie leczenie, którzy podkreślali, iż infuzory jednorazowe pozwalają im na prawie normalne codzienne życie także w trakcie leczenia. Pacjent w ciągu prowadzenia chemioterapii może przebywać we własnym domu, ze swoją rodziną, a nawet – w zależności od ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia – być czynny zawodowo.

– Jakość życia chorego jest poza wyleczalnością i długością życia najważniejszym parametrem oceny leczenia. W badaniach naukowych w onkologii do pomiaru jakości życia wykorzystujemy ankiety, które opisują podstawowe parametry funkcjonowania chorego. Najczęściej stosowane narzędzie jakim jest skala EORTC QLQ-C30 zawiera 30 pytań, z których odpowiedzi na blisko 10 pytań będą zaburzone wyłączenie przez fakt hospitalizacji pacjenta na czas leczenia. Wykorzystanie w Centrum Onkologii od ponad 10 lat pomp elastomerycznych w terapii częstych nowotworów, jakimi są rak jelita grubego, czy rak żołądka, czyni nasze Centrum jednostką wyróżniająca się w skali kraju. Niestety – metoda ta jest bardziej kosztowna, co wpływa na jej niską popularność wśród onkologów poza COI. Mam nadzieje, iż dzisiejsza wizyta przyczyni się do znalezienia sposobu korzystniejszego finansowania chemioterapii tego typu i umożliwi domowe leczenie pacjentów w trakcie leczenia tego typu w skali kraju  – komentuje dr Lucjan Wyrwicz, prof. Instytutu.

W podsumowaniu spotkania pan Adam Niedzielski – prezes NFZ – wyraził zainteresowanie dalszą współpraca w ustaleniu sposobu rozpowszechnienia tego rozwiązania w skali całej Polski.