W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie odbywa się piąta międzynarodowa konferencja „Perspektywy Onkologii Molekularnej”. Tematem tegorocznej konferencji jest Immunologia Molekularna Nowotworów.

Udział w konferencji bierze udział kilkuset naukowców zajmujących się nowotworami z całego świata Przewidziano 48 prelekcji badaczy, m.in. z Niemiec, Norwegii, Węgier, Czech, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Wykładom towarzyszy sesja plakatowa. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. Elżbieta Sarnowska.

Sesje dotyczą m.in. obszarów „Egzosomy w onkologii molekularnej” oraz „Immunoterapii i immunologii molekularnej nowotworów”.

Konferencję otworzyły wystąpienia profesora Jana Walewskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii oraz dr Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych.

Strona www konferencji: https://pib-nio.pl/conferences/pl/5wcpmo

Transmisja on-line: https://stream.lifesizecloud.com/extension/5398083/66418921-68bf-49eb-a0f6-4aa96e8e963b