Zapraszamy na publiczne obrony rozpraw doktorskich, które odbędą się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie:

mgr Dorota Kopeć pt: „Ocena możliwości automatycznych metod planowania leczenia”

Promotor                      prof. dr hab. Paweł Kukołowicz

Recenzenci                  prof. dr hab. Armand Cholewka        prof. dr hab. Tomasz Piotrowski

mgr Dominika Bodzak pt: „Ocena możliwości stosowania funkcji prawdopodobieństwa kontroli miejscowej nowotworu i wystąpienia uszkodzeń popromiennych w ewaluacji rozkładów dawki dla pacjentów leczonych z użyciem wiązek zewnętrznych promieniowania jonizującego”

Promotor                      prof. dr hab. Paweł Kukołowicz

Recenzenci                  prof. dr hab. Armand Cholewka         prof. dr hab. Tomasz Piotrowski

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB