Tuż przed Światowym Dniem Walki z Rakiem w prestiżowym medycznym czasopiśmie „Lancet” ukazał się artykuł dotyczący wyników leczenia w 71 krajach świata, obejmujący 37,5 mln pacjentów chorych na 18 typów nowotworów, zdiagnozowanych w latach 2000-2014. W projekcie uczestniczyła również Polska. Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów i 16 wojewódzkich rejestrów, zostały włączone do analizy. Walor tego badania polega na jednolitej metodyce (jakości i obliczeń), co sprawia, że uzyskane wyniki są bezpośrednio porównywalne między krajami.
W Polsce w okresie minionych 15 lat dokonał się postęp we wczesnym wykrywaniu, leczeniu i opiece nad pacjentami onkologicznymi, który mierzony jest wskaźnikiem 5-letnich przeżyć. W omawianym okresie we wszystkich typach nowotworów wskaźniki 5-letnich przeżyć wzrosły. Największy wzrost dokonał się w leczeniu nowotworów:

Żołądka – 15,9% w latach 2000-2004 wobec 20,9% w latach 2010-2014
Okrężnicy – 45,3% w latach 2000-2004 wobec 52,9% w latach 2010-2014
Gruczoł krokowy – 68,8% w latach 2000-2004 wobec 78,1% w latach 2010-2014
Białaczki szpikowe 18,9% w latach 2000-2004 wobec 27,3% w latach 2010-2014
W przypadku nowotworów wieku dziecięcego wzrost wskaźników przeżyć był następujący:
białaczka limfatyczna 79,6% w latach 2000-2004 wobec 86,9% w latach 2010-2014
chłoniaki 81,7% w latach 2000-2004 wobec 92,6% w latach 2010-2014.

„Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się dołączyć do tak znamienitego zespołu badawczego, jakim jest Concord-3. Publikacja polskich danych w prestiżowym czasopiśmie medycznym (Lancet) świadczy
o jakości naszych danych. To była praca wszystkich zespołów tworzących Krajowy Rejestr Nowotworów – zarówno w Centrum Onkologii-Instytucie, jak i w wojewódzkich rejestrach nowotworów. Największe uznanie należy się pani dr Urszuli Wojciechowskiej z zespołu KRN,  pani Monice Grądalskiej-Lampart ,kierownikowi Podkarpackiego Rejestru Nowotworów oraz panu Maciejowi Trojanowskiemu, kierownikowi Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów.” – mówi Doktor Joanna Didkowska, kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów.