Cel projektu:

Terapia CAR-T jest znaczącym przełomem w medycynie, jednak jej dostępność w Polsce jest ograniczona co wynika z dużych kosztów produktów komercyjnych i wymagań wobec ośrodków leczących. Jak dotąd zastosowano ją u 8 pacjentów, w tym 7 w ośrodkach CAR-NET

Celem projektu jest optymalizacja terapii CAR-T w oparciu o badania i produkcję w Polsce. Opracowanie CAR T-cells w nowych wskazaniach. Zwiększenie dostępności dzięki ograniczeniu kosztów produktu i stworzeniu sieci kompetentnych ośrodków. Stworzenie nowoczesnej bazy naukowej i klinicznej do rozwoju tej terapii.

Planuje się uruchomienie produkcji CAR T-cells w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

NIO-PIB jest członkiem konsorcjum złożonym z następujących podmiotów:

Lider projektu – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsorcjanci:

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłonione w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/4.

Umowa na realizację badania podpisana została 23.12.2020 roku.

Okres realizacji badania: 01.01.2021-31.12.2026

Całkowita wartość projektu: 99 175 109,82 zł

Budżet dla NIO-PIB: 42 407 935,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 99 175 109,82 zł