Sto lat temu, w 1923 roku, ukazało się pierwsze polskie pismo onkologiczne: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. W 1928 roku zmieniono tytuł, dodając do poprzedniej wersji tylko jedno, ważne słowo: Nowotwory. Ten tytuł od dekad towarzyszy kolejnym pokoleniom polskich onkologów. Nowotwory należą do najstarszych na świecie, wydawanych w sposób ciągły, naukowych czasopism onkologicznych.

Bieżący numer można przeczytać tutaj:

https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/issue/current

https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/issue/current

Zapraszamy do deponowania wartościowych prac:

www.nowotwory.edu.pl