Dr Spałek jest związany z Kliniką Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej – Państwowym Instytucie Badawczym, a także z Zakładem Radioterapii, w którym pełni funkcję zastępcy kierownika. Ponadto prowadzi lub współprowadzi badania kliniczne wykorzystujące innowacyjne podejście w łączeniu innych metod leczenia z nowymi schematami radioterapii (zwłaszcza nowotworów rzadkich takich jak mięsaki tkanek miękkich, kości i czerniaki), jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, stale uczestniczy w konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień – jako laureat i finalista takich konkursów jak Supertalenty Medycyny, Złoty Skalpel oraz Nagrody Naukowe Polityki a przede wszystkim laureat plebiscytu „Lekarz z empatii”, gdzie głosy oddają pacjenci.
W plebiscycie doktor otrzymał nominację za „innowacyjne metody leczenia mięsaków tkanek miękkich”.
Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką doktora Spałka oraz oddanie na niego głosu na stronie https://polskanews.pl/…/dr-hab-n-med-mateusz-spalek…/