MO29594

Wieloośrodkowe, jednoramienne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2...

D0816C000010

Otwrte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3...