Projekt Curie4Curie (Curie for Curie)  to projekt międzynarodowej  współpracy  naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie i Instytutu Curie w Paryżu, który powstał na podstawie umowy (Memorandum of understanding)  podpisanej przez dyrektorów obu instytutów w listopadzie 2021 roku. Głównym celem tego projektu jest inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarach prewencji, diagnozy, leczenia, edukacji oraz wdrażania RWE ( real world evidence ) w dziedzinie onkologii. W projekt zaangażowanych jest 16 zespołów polsko- francuskich, które opracowują wspólne projekty badawcze.

W dniu 13 czerwca w Paryżu odbyło się spotkanie zarządu Curie4Curie, w którym uczestniczyli dyrektorzy obu instytutów. Podczas tego spotkania omówiono i ustalono ramy kontynuacji współpracy między oboma instytutami oraz zasady finansowania przyszłych projektów.

Zaproszenie do składania wniosków na wspólne projekty badawcze zostanie otwarte w połowie września.

Na zdjęciu od lewej do prawej: Prof. Alain Puisieux- dyrektor centrum badawczego IC, Dorthe Nickel – Biuro współpracy międzynarodowej centrum badawczego IC, Prof. Thierry Philip – dyrektor i  przewodniczący zarządu IC, Prof. Iwona Ługowska – pełnomocnik dyrektora ds. współpracy międzynarodowej NIO, Prof. Michał Mikuła – zastępca dyrektora ds. naukowych NIO, Anna Ciemuchowska – koordynator projektu Curie4Curie Biuro Współpracy Międzynarodowej NIO, Prof. Steven Le Gouill – dyrektor szpitala IC. Prof. Jan Walewski – dyrektor NIO uczestniczył w spotkaniu zdalnie.

Anna Ciemuchowska
Starszy specjalista ds. prowadzenia projektów
Biuro Współpracy Międzynarodowej