Studenckie Onko-Forum

W dniu 14 listopada 2023 r. została podpisana umowa określająca warunki finansowania, realizacji oraz rozliczania projektu pt.: Studenckie Onko-Forum, przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II”. Finasowanie pro...

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. W dniu 14 lipca 2023 r. została podpisana umowa na rea...

Nagroda Prezesa ABM dla NIO-PIB

5 grudnia 2023 r. odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Agencję Badań Medycznych – “Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji”. Podczas wydarzenia, eksperci dyskutowali o zmianach, jakie zaszły  na rynku biotechnologii, postępach realizo...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie 12 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne – sala nr 1 na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Mariusz Kulińczak pt:  „Ocena in-vitro wpływu wybranych związków na komórki o cechach ...

Podwójne gratulacje dla Pana Profesora Piotra Rutkowskiego – Kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB

Pan Profesor po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych polskich naukowców wg rankingu Highly Cited Researchers. „Lista Highly Cited Researcher z Clarivate ma na celu zidentyfikowanie poszczególnych badaczy w naukach ścisłych i naukach społecznych, którzy wykazali znacz...

Spotkanie dot. wypracowania wspólnego stanowiska ekspertów dot. planu wdrożenia wytycznych do polskiego systemu opieki onkologicznej

W dniu 14 listopada odbyło się kluczowe spotkanie ekspertów z zakresu onkologii, poświęcone implementacji wytycznych w polskim systemie opieki onkologicznej. Wydarzenie zgromadziło reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Tary...

Dyrektor Instytutu, Profesor Jan Walewski odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Mamy zaszczyt poinformować o przyznaniu Dyrektorowi Instytutu, Profesorowi Janowi Walewskiemu, Złotego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda). To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia w zakr...

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Nowotworami

Realizacja w ramach Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach powstania Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej, Nazwa Projektu: Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Onkologii: Innowacyjne Rozwiązania Analizy Danych i Technologii dla Inteligentnego Ekosystemu Badań nad Now...